1.  เริ่มต้นสมัครเป็นสมาชิกเวิลด์คลาสก่อน จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ โดยช่องทางจัดจำหน่ายต่อไปนี้คือ –

  • จากสำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาฯ หรือ สนง.สาขาย่อย
  • ตัวแทนจำหน่ายของเวิลด์คลาสทั่วประเทศ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

2.  หากท่านเป็นสมาชิกแล้ว สามารถสั่งซื้อได้ดังนี้  >>