สาเหตุหลักๆ ที่ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น เนื่องจาก

  • เอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบ (สำเนาบัตรประชาชน + หน้าสมุดบัญชีธนาคาร)
  • อาจยังไม่เกิดรายได้ค่าคอมมิชั่นในรอบนั้นๆ
  • ยอดรายได้ค่าคอมมิชชั่นในรอบนั้นๆ มียอดสุทธิต่ำกว่า 200 บาท

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-693-9191, 02-693-9655