หากท่านเป็นสมาชิกเวิลด์คลาสแล้ว ต้องการให้เราส่งสินค้าให้ เรามีบริการส่งสินค้าให้ท่านถึงบ้าน อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน โดยใช้บริการจากบริษัทขนส่งคุณภาพ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ท่านสมาชิกเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง