การรักษายอดของเรา เรียกว่า “ระบบออโต้ชิพ” ซึ่งจะหักอัตโนมัติ 10%  (ไม่เกิน 2,100฿) ของรายได้ที่เกิดจากโบนัสทีมอ่อน

แต่ถ้าหากยอดรายได้ ไม่เพียงพอสำหรับหักรักษายอดอัตโนมัติ ท่านสามารถรักษาสิทธิ์ของท่านได้ โดยการโอนเงินเข้ามาซื้อสินค้าเติมให้ครบ 2,100 บาท พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า “ว่ามีความประสงค์จะรักษายอด ซื้อสินค้าเข้าระบบออโต้ชิพ”
สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า : 099-392-6686, 02-693-9191, 02-693-9655