ติดตามบทสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ของ ท่านประธานบัณฑิต เทียนทำนูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเวิลด์ คลาส อินโนเวชั่น (WCI) ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจในหนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค (The Power Network Magazine) ฉบับวันที่ 1-15 กันยายน 2559 สามารถติดตาม หาอ่านกันได้ตามแผงหนังสือทั่วไป